Director :
Tomoko FUJIWARA
Screenplay :
Tomoko FUJIWARA
Planning :
Ryoko AKAMATSU
Kimie IWATA
Ryo OCHIAI
Cinematographer :
Tsutomu EBINE
Music :
Leo Sirota
Lighting Operater :
Seizo SHIGETA
Film Editor :
Hiroshi KUROKI
Other :
Fumiaki YAMATO
Hiroshi SUZUKI
Toshifumi NAGANUMA
Hiroshi YAMAZAKI
Mari AOKI
Ayako MIYAZAKI
Cast :
Beate Sirota Gordon
Seiichi NOMURA
Saeko HARADA
Hisa IKENO
Reiko NAKAMURA
Kaoru MAEDA
Setsuko IKEDA
Reiko TOMITA
Mitsuko YAMAGUCHI
Miyoko YAMAGUCHI
Sonoko TANAKA
Ryoko AKAMATSU
Yoshiko UNO
Ichiko ISHIHARA
Masako UEMOTO
Eiko SHIRAFUJI
Katsumi NISHIMURA
Reiko SHOJI
Teruko INOUE
Sadako OGATA